Grožnjanské mystérium je kultivací svého vlastního srdce a pravdivé tváře. Je to hledání vztahu k tomu co nás přesahuje. Využíváme vlastní energie k uvědomění procesu našeho života a vývoje duše. Je to hledání způsobu, jak udržet v rovnováze vědomí a radostné prožívání. Posvátnou stezkou procházíme jako po tenké niti našimi dosavadnímu vztahy a kultivací nevědomých součástí naší mysli, převzetím odpovědnosti za naše vyzařování měníme nejen je, ale celý náš svět. Toto je cesta za hlubším pochopením Grožnjanského mysteria – odtajněném učení o vlivu minulých životů, karmy na život člověka.

Umíte použít své vnitřní světlo na cestě životem, ale ještě jste se neodměnili sladěním s vyšším záměrem?
Nestačí vám mít v životě ploché vidění situací, ale chcete proniknout pod povrch a spatřit skrytou symetrii?
Chcete přeměnit své předurčení na svůj osud?

Když se sladíte s Vyšším záměrem tak je vaše odměna obsažena už v samotném činu. Činy vás pak naplňují radostí a uspokojením. Poznáním principů a učení Grožnjanského mystéria jsme schopni vidět dokonalost se kterou se tvoří realita. Váš úděl se mění v osud podle toho, jak vy reagujete na co, co k vám přichází. Využitím znalostí GM můžete změnit svůj osud na hlubší rovině – přetvořením osobní karmické sítě a s pomocí sil mystéria žít svůj pravý osud – nezatížený karmou rodiny, regionu, národa.